תחומי עיסוק

בית הדין הרבני

הסכמים בין בני זוג

מזונות

רכוש ויחסי מימון

אחזקת ילדים

חלוקת חיסכון פנסיוני
בין בני זוג שנפרדו 

משפחה חדשה 

זכויות להט"ב במשפחה

ירושה וצוואות

גישור במשפחה

סעדים זמנים 
בבית המשפט למשפחה

דיני נזיקין במשפחה

ניכור הורי