top of page

הסכמים בין בני זוג

 

הסכם הוא "דרך המלך" לסיים את מערכת הנישואין באופן החיובי, הקצר והזול ביותר, ולכן "דרך השלום", הגם שלא תמיד כל אחד מבני הזוג יקבל את שקיווה לקבל, או יכול היה לקבל בבית המשפט – עדיפה על פני מלחמת חורמה אשר עשוייה להימשך זמן רב ולהיות יקרה.
הסכם הוא גם "דרך המלך" לעגן את מערכת היחסים בין הצדדים עוד קודם לנישואיהם, באופן אשר יסדיר בעיקר, אך לא רק, את הסוגיות הממוניות אם חו"ח יגיעו הנישואין לקיצם.

הכלל המנחה בהסכמים בכלל ובהסכמים בין בני זוג בפרט, הוא רמת הדיוק והירידה לפרטים, כך שבשנים שבהן ההסכם יהיה תקף ורלוונטי, יצומצמו כמות הקונפליקטים ואי ההסכמות – למינימום האפשרי.
נסקור בקצרה חמישה סוגי הסכמים שכיחים בתחום דיני המשפחה:

1. הסכם גירושין
2. הסכם שלום בית לחילופין גירושין
3. הסכם ממון
4. הסכם לחיים משותפים
5. הסכמי הורות

הסכם גירושין

 

מה צריך להיכלל בהסכם גירושין?

הסכמי גירושין צריכים להכיל את כל ההסדרים העתידיים בין בני הזוג, ובעיקר להסדיר את שלושת הסוגיות המרכזיות הלא הן סוגיית משמורת ומזונות הקטינים וסוגיית הרכוש.

 • הסכמות בנוגע למשמורת הילדים: הגדרת המשמורת, זמני השהייה אצל כל אחד מההורים, השתתפותו של כל אחד מההורים בחיי השגרה של הילדים (חופשות, חגים, פעילויות חינוך, מחלות חו"ח וכו'), חינוך הילדים, צביונם הדתי, חלוקת אחריות הסעות הילדים, הוצאת הילדים מהארץ, מקום מגורי הילדים וכו'.

 • הסכמות בנוגע למזונותיהם של הילדים: סכום מזונות הבסיס, שיעור דמי המדור של הקטינים והוצאות המדור והשתתפותו של כל הורה בהוצאות החינוך והבריאות של הילדים ופירוט ההוצאות עצמן. כמו כן יש להסכים מהו סכום המזונות אשר ישולם לילדים בזמן שירותם בצה"ל. לבסוף, יש להסכים, בעת הצורך על אופן חלוקת הנשיאה בהוצאות מיוחדות לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

 • הסכמות בנוגע לאופן חלוקת רכושם המשותף של בני הזוג: יש להסדיר את האופן והתזמון של חלוקת כל רכושם של בני הזוג, בין אם מדובר בפרטי מיטלטלין בלבד ובין אם מדובר בנכסי מקרקעין, כספים, זכויות, קרנות, ביטוחים ואף וחובות אשר צברו בני הזוג במהלך חייהם המשותפים.

 

מתי חותמים על הסכם גירושין?

בני הזוג המעוניינים לחתום על הסכם גירושין יכולים לעשות כן בכל אחד משלבי הליך הגירושין, עד לסידור הגט בבית הדין הרבני.

בני הזוג יכולים לעגן את ההסכמות ביניהם בשלבים הראשונים של הליך הפרידה שלהם, יכולים לחתום על הסכם גירושין לאחר או במהלכו של הליך גישור או מו"מ, ויכולים לעשות כן גם לאחר הגשת התביעות לבית המשפט/ בית הדין הרבני ובכל אחד משלבי ההליך המשפטי בערכאות השיפוט.

חשוב לזכור, כי על מנת לכסות את מכלול הסוגיות שיכולות להתעורר בעתיד ועל מנת שההסכם יהיה הוגן, מקובל, מקיף ופרקטי לביצוע – רצויי לפנות לעורך דין אשר תחום מומחיותו הוא דיני המשפחה.

מי חותם על הסכם גירושין?

על הסכם גירושין חתומים בני הזוג הנשואים זה לזו. חשוב להבהיר, כי בין אם הנישואים הינם נישואים דתיים ובין אם אזרחיים, ניתן וחשוב לחתום על הסכם גירושין.

האם קיימת חובה לאשר את הסכם הגירושין והיכן עושים זאת?

על מנת לתת להסכם הגירושין תוקף משפטי (תוקף של פסק דין לכל דבר ועניין) חובה על הצדדים לאשר אותו או בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.

שופט או דיין אשר יונח בפניו הסכם גירושין לצורך אישורו, רשאי לאשר אותו ורשאי שלא, כך על פי שיקול דעתו. בדרך כלל, הסכמי גירושין ערוכים היטב, הדואגים לטובתם של הילדים, מאושרים על ידי הערכאה השיפוטית ללא קושי.

בני הזוג חייבים להיות נוכחים (פיזית) בעת מתן התוקף להסכם הגירושין.

מהו אורך חייו של הסכם הגירושין?

הסכם הגירושין איננו מתיישן ואורכו כאורך ההסכמות והרלוונטיות שלהן כפי שמוגדרות ומוסכמות בו.

מה נפקותו של הסכם הגירושין?

הסכם גירושין שאושר בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה, כמותו כפסק דין לכל דבר ועניין. המשמעות של כך, היא שההסכם הינו בר אכיפה וביצוע בלשכות ההוצאה לפועל, במשטרה או בכל גוף ממשלתי אחר.

האם ניתן לשנות הסכם גירושין אשר אושר וקיבל תוקף של פסק דין?

כן.

סוגיות הקשורות במשמורתם והסדרי ראייתם של ילדים, נתונות לשינויים, גם אם הוסדרו במסגרת הסכם גירושין.

סוגיות הקשורות במזונותיהם של הילדים, נתונות לשינויים, גם אם הוסדרו במסגרת הסכם גירושין, אולם על החפץ לשנותם להוכיח כי חל שינויי נסיבות מהותי אשר מצדיק את השינוי.

סוגיות אחרות נתונות לשינויים/ ביטולים, אולם לצורך כך, הצד החפץ בשינויי/ ביטול יצטרך להוכיח כי הוטעה, רומה, נעשק וכו' (עילות הלקוחות מדיני החוזים).

על מנת לשנות את ההסדרים הקיימים בהסכמי גירושין, על החפץ לשנותם לפנות לערכאה אשר אישרה את ההסכם בתביעה המתאימה.

חשוב לציין, כי עד שהסכם הגירושין לא שונה, על הצדדים להמשיך ולקיימו, בין אם הוגשה תביעה על ידם ובוודאי שבין אם לא הוגשה תביעה בעניין.

עוד חשוב לציין, כי הגם ששינויי הסכם גירושין הוא אפשרי, הרי שבתי המשפט ובתי הדין הרבניים לא בנקל ישנו הסכם גירושין אשר נחתם בהסכמת הצדדים. מכאן, שבפני צד החפץ בשינויי ההסכם – דרך ארוכה ולא פשוטה עד השגתו את השינוי המיוחל.

הסכם שלום בית והסכם שלום בית לחילופין גירושין

 

ישנם מקרים בהם מערכת היחסים בין הצדדים עולה על שרטון ובני הזוג מחליטים להיפרד זה מזו, אולם "ברגע האחרון" (לעתים בזכות הליך גישור או ייעוץ), הם מחליטים לתת הזדמנות נוספת לשימור נישואיהם.

אחת הדרכים לאפשר את אותה הזדמנות לשיקום הקשר, היא באמצעות חתימה על הסכם שלום בית, אשר במסגרתו יוכרעו ויוסדרו גדרי המחלוקת אשר עמדו בפני בני הזוג ולקחו חלק בקונפליקט אשר כמעט הביא לסיום הקשר הזוגי.

הסכם שלום הבית, להבדיל מהסכם ממון והסכם לחיים משותפים, איננו מעגן את אשר עתיד לקרות בעת פרידה, אלא להיפך, מעגן בחובו הסכמות והבנות באשר לאופן בו ימשיכו בני הזוג לנהל את קשר הנישואין וההורות שלהם בצורה אשר תטיב עמם ביותר.

יש הטוענים, כי הסכם שלום הבית הוא מעט "מעושה" שכן מכתיב לצדדים את אופן התנהלותם היומיומית, התנהלות אשר דרך כלל איננה דורשת חתימה על הסכם בגינה, אולם ישנם זוגות שהדינמיקה ביניהם מצדיקה ומצריכה ליבון, עיבוד והעלאה על הכתב של ההסכמות וההצהרות זה כלפי זו.

על מנת לתת להסכם שלום בית תוקף משפטי מחייב, חובה על הצדדים לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני ולאשר אותו.

הסכם שלום בית אשר לא אושר בערכאה שיפוטית – הינו חסר תוקף משפטי.

הסכם שלום בית לחילופין גירושין הינו הסכם רחב יותר מאשר הסכם שלום בית, שכן חלקו השני יעסוק ויסדיר את אשר עתיד לקרות בעת פרידה וגירושין. חלקו השני של ההסכם, הינו למעשה הסכם גירושין לכל דבר ועניין, והוא יכיל את כל ההסכמות והפרטים אשר יידרשו בני הזוג להסדיר ביניהם, אם וככל שדרכיהן תיפרדנה (לרבות סוגיות הקשורות במשמורת הילדים, מזונותיהם וסוגיות הרכוש).

זוגות רבים חשים, כי הסדרת המחלוקות אשר עתידות להתעורר בעת הפרידה, כבר במסגרת הסכם לשלום בית לחילופין גירושין, מעניקה בטחון להצלחתו של הניסיון לשלום בית וההבנה וההכרה מה כל אחד מבני הזוג עלול להפסיד אם הניסיון לא יעלה יפה. לעתים, העלאת הדברים באופן מפורט, להבדיל מהמחשבה עליהם בצורה מופשטת, יכולה לסייע "להילחם" ולהיאבק למען שלום הבית ושיקום קשר הנישואין.

על מנת לתת להסכם שלום בית לחילופין גירושין תוקף משפטי – חובה על הצדדים לאשר אותו בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.

הסכם לחיים משותפים

מהו הסכם לחיים משותפים?

ישנם לא מעט זוגות אשר בוחרים לחיות יחדיו ללא נישואין, יש גם כאלה אשר מנועים מלהינשא זה לזו (לדוגמא כהן וגרושה), ומכאן שזוגות אלה אינם כפופים לחוק יחסי ממון, אשר חל על זוגות נשואים בלבד.

חשיבותו של הסכם לחיים משותפים דווקא בין בני זוג אשר לא חל עליהם כאמור החוק, היא רבה, כך בייחוד בכל הנוגע לאופן חלוקת הרכוש בין הצדדים בעת הפרידה.

הסכם לחיים משותפים נועד להסדיר את מערך החובות והזכויות בין בני זוג אשר אינם נשואים זה לזו.

מה כולל הסכם לחיים משותפים?

 1. ראשית מצהירים בני הזוג זה כלפי זו, כי הם חיים חיי שיתוף, המתגוררים תחת אותה קורת גג ומקיימים משק בית משותף. כמובן שבני הזוג יכולים לפרט ולסייג את חייהם המשותפים במסגרת ההסכם, הכל כפי הסכמתם ובחירתם המשותפת.

 1. חלקו הארי של הסכם לחיים משותפים יתמקד בהסדרת אופן חלוקת הרכוש בין הצדדים, אם וכאשר יחליטו לפנות איש איש לדרכו "ולפרק את החבילה".

 • חשוב לקבוע בהסכם מהו "המועד הקובע", אשר ממנו ואילך יתחיל השיתוף הרכושי בין הצדדים להסכם.

 • הצדדים יקבעו בהסכם מהו הרכוש הנפרד של כל אחד מהם, משמע מהו הרכוש אשר יוותר בבעלותו של כל צד, ולא יחולק בין הצדדים בעת פרידה. בדרך כלל ירצו הצדדים להגדיר רכוש נפרד את אותו רכוש אשר הביאו עמם לקשר הזוגי ולא נכסים אשר צברו במהלך תקופת החיים המשותפת.
   

חשוב לזכור, כי רכוש נפרד, משמעו הרכוש (הנכס) עצמו וכן "פירותיו" של הנכס. כך לדוגמא: נכס אשר הביא עמו אחד מבני הזוג לקשר הזוגי ובחר להגדירו בהסכם כרכוש נפרד, הרי שגם אם יושכר ויתקבלו בגינו דמי שכירות, אז גם הנכס עצמו וגם "פירותיו", הלא הם דמי השכירות יהיו רכוש נפרד.
 

 • הצדדים יקבעו בהסכם מהו הרכוש המשותף, משמע מהו אותו רכוש אשר עם פרידתם יחולק ביניהם ובאלו יחסים.

 • חשוב לציין כי "רכוש" משמעו לא רק נכסים מוחשיים כנכסי נדל"ן או נכסי מיטלטלין, אלא גם נכסים אישיים כגון: עסק, נכסי קריירה, זכויות, ביטוחים, קרנות וכו'.

 • הצדדים יקבעו בהסכם מה דינם של ירושות ו/או מתנות אשר יקבלו במהלך החיים המשותפים.
   

 1. חלק נוסף בהסכם לחיים משותפים יכלול הסכמות באשר לאופן התנהלותם של הצדדים בחיי השגרה ובחייהם המשותפים כבני זוג. לדוגמא: האם כלכלת הצדדים תמומן מחשבון משותף או מחשבונותיהם הפרטיים של הצדדים? האם דמי השכירות (אם וככל שקיימים) ישולמו בחלקים שווים או ביחס אחר? אופן מימון יתר רכיבי המחייה המשותפים, מה קורה כאשר הצדדים מתגוררים בדירה השייכת רק לאחד מבני הזוג? מה קורה עם בגין דירה זו משולמת משכנתא? מי נושא בה וכיצד הנשיאה בה תשפיע על זכות הבעלות בה?

 2. כדאי להוסיף להסכמים מסוג זה הסכמות והצהרות של בני הזוג באשר לחובות קיימים של כל אחד מהם וכן חובות עתידיים אשר עלולים להצטבר בעתיד המשותף.

 3. הצדדים להסכם רשאים לכתב בו הוראות באשר לאופן גידול ילדיהם המשותפים אשר עתידים להיוולד להם.

 4. הצדדים להסכם רשאים לכתב בו הוראות למקרים בהם חו"ח אחד מהם יאבד את יכולת השיפוט שלו.

 5. הצדדים להסכם יכללו בו הוראות למקרה פרידה, לרבות אופן מתן ההודעה של רצון אחד מהם להביא לסיומו של הקשר, מועד כניסתה של הודעת הפירוד

מדוע חשוב לחתום על הסכם לחיים משותפים?

 • זוגות אשר בחרו שלא למסד את קשר הזוגיות שלהם בברית הנישואין, אינם כפופים לחוק יחסי ממון, ומכאן שמערכת היחסים ביניהם איננה מוסדרת, בוודאי שלא מהבחינה הפורמאלית. הסכם לחיים משותפים אשר נחתם על ידי שני הצדדים ואושר בבית המשפט לענייני משפחה, מעניק למערכת היחסים פורמאליות אשר נדרשת לא פעם במקומות עבודה, במוסדות שונים וכו'.

 • בדומה ליתרונו של הסכם הממון, חתימה על הסכם לחיים משותפים מונע ככל שניתן מריבות ומלחמות מיותרות בעת הפרידה. בני הזוג מסכימים על תנאי הפרידה בשעה שהם עודם חיים בהרמוניה ובשלווה, במערכת יחסים טובה זה עם זו.

 • ישנם מקרים בהם, אחד מהצדדים להסכם עודנו נשויי לאחר/ת ומצד שני מקיים מערכת יחסים נוספת של "ידוע בציבור". במצב דברים זה, עריכת הסכם לחיים משותפים חשובה ונדרשת עוד יותר.

 • באמצעות הסכם לחיים משותפים, בדומה להסכם ממון, מבטיחים בני הזוג את רכושו המשפחתי של כל אחד מהם, מבלי שהצד השני יוכל לנגוס או לטעון לזכאותו בחלק ממנו.

 • כאשר הצדדים להסכם לחיים משותפים הינם בני זוג מאותו מין, הרי שחתימה על הסכם מסוג זה חשובה ודרושה עוד יותר. חתימה על הסכם לחיים משותפים הינה הדרך היחידה להצהיר על זוגיותם של הזוגות החד מיניים, ובאמצעות כך לקבל את ההכרה הזוגית, הכרה אשר לעתים קרובות דרושה במסגרת המוסדית.

 • כאשר הסכם לחיים משותפים נערך לזוג אשר זוהי מערכת היחסים השנייה שלו וישנם ילדים מנישואים הקודמים, הרי שהסכם כזה יעגן בתוכו ויסדיר איזה רכוש לא יהיה משותף ולא יחולק בעת פרידה (כך שחלקם של הילדים לא יינזק, גם אם יוכח כי בני הזוג חיו כידועים בציבור לכל דבר ועניין).
   

נפקותו של הסכם לחיים משותפים והחובה לאשרו בבית המשפט לענייני משפחה:

להבדיל מהסכם ממון אשר קיימת חובה שבדין לאשרו בפני ערכאה שיפוטית על מנת לתת לו תוקף מחייב, הסכם לחיים משותפים (שהינו כאמור הסכם אשר ייערך לזוגות שאינם נשואים) – איננו חייב את אישורו של בית המשפט.

יחד עם זאת, מומלץ מאד כן להפנות את בני הזוג לבית המשפט לענייני משפחה, על מנת לחזק את מעמדו המשפטי של ההסכם.

באשר לזוגות חד מיניים, כיום ישנם שופטים אשר נוטים לאשר הסכמים לחיים משותפים שהצדדים להם הם בני אותו מין, ומאידך טרם נקבעה הלכה מנחה על ידי בית המשפט העליון בעניין, ומכאן שאין הלכה מנחה בעניין. כך או אחרת, מאחר ובין כה אין חובה לאשר הסכם לחיים משותפים על מנת לתת לו תוקף משפטי, הרי שגם זוגות חד מיניים יכולים לחתום על הסכם שכזה, אשר יחייב אותם, חרף היעדר אישורו של בית המשפט.

אם בכל זאת חפצים בני הזוג לתת להסכם תוקף מחייב עוד יותר, מעבר לחתימתם שלהם עליו, הם יכולים לפנות לנוטריון אשר "יחזק" את מעמדו המשפטי של ההסכם.

הסכם ממון

 

מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הוא הסכם עליו חותמים בני זוג לפני נישואיהם או לאחר חתונתם, ובמסגרתו הם מסדירים את אופן חלוקת רכושם, אם וככל שחו"ח יתגרשו בעתיד זה מזו.

בני זוג אשר לא חותמים על הסכם ממון, כפופים להוראותיו של חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973, אשר מסדיר את חלוקת הרכוש בעת הגירושין. על פי החוק, כל הרכוש אשר נצבר לבני הזוג במהלך החיים המשותפים, יחולק בעת גירושין, שווה בשווה, למעט ירושות ומתנות אשר ניתנו במהלך הנישואים.

לצורך הדוגמא, בני זוג יכולים להסדיר בינם לבין עצמם, במסגרת הסכם הממון, כי גם מתנות וירושות אשר יתקבלו במהלך החיים המשותפים יחולקו ביניהם בעת הגירושין (כך לעומת הוראות החוק אשר כאמור מחריגות נכסים אלה מהאיזון המשותף).

דוגמא נוספת היא לקבוע בהסכם הממון, כי הגם שדירת המגורים המשותפת של הצדדים תירשם על שם הצדדים בחלקים שווים, הרי שבזמן גירושין רק צד אחד יהא זכאי לקבל את שוויה.

מי חותם על הסכם הממון?

כאמור, הצדדים להסכם ממון הם או בני זוג אשר עתידים להינשא זה לזו (במקרה כזה אישור הסכם הממון ייעשה על ידי עו"ד נוטריון) או בני זוג נשואים (במקרה כזה אישור הסכם הממון חייב להיעשות על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני).

"אישור ההסכם" משמעו – מתן תוקף משפטי להסכם החתום על ידי הצדדים לו.

אם וככל שבני זוג חתמו על הסכם ממון ולאחר מכן רצו לשנותו או לתקנו, יהיה עליהם לערוך את השינויים ולהביאם לאישור הנוטריון (היה והצדדים עדיין לא נישאו) או להביאם לאישור בפני בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

מדוע כן לחתום על הסכם ממון?

להסכם ממון יתרונות רבים, כך על אף שלעתים "הדרך" אל נוסחו הסופי רצופה חששות ותחושת אי נעימות.

אחד היתרונות הבולטים בחתימה על הסכם ממון הוא העובדה שבני הזוג מסדירים בדרכי נועם את אופן חלוקת הרכוש ביניהם, כך ללא מלחמות אשר לעתים קרובות, לא רק פוגעות בהם עצמם, אלא גם בילדיהם המשותפים.

יתרון נוסף הוא הוודאות ותחושות הביטחון של בני הזוג עם קיומו של הסכם הממון, והידיעה היכן כל אחד מהם יעמוד, אם וככל שייפרדו זה מזו.

יתרון נוסף בהסכם הממון הוא היותו כלי אשר מסייע למניעת סחטנות בין בני הזוג. בהיעדרו של הסכם ממון, יכול אחד מבני הזוג "לסחוט" את בן זוגו ולהפעיל עליו לחץ על מנת לקבל את מבוקשו, בעוד שקיומו של הסכם הממון מונע את יכולת הסחטנות.

לבסוף, יש שיסברו שבמקרים מסוימים חוק יחסי ממון איננו "הוגן" והחלוקה הקבועה בו מקפחת או פוגעת באחד מבני הזוג. היה וכך, הרי שהיכולת לעקוף את הוראות החוק באמצעות הסכם, היא בבחינת יתרון אצל אותו צד אשר חש פגוע או מקופח מהוראותיו.

מה החסרונות בהסכם ממון?

החיסרון העיקרי בחתימה על הסכם ממון הוא התחושה המלווה את שני הצדדים להסכם ואי הנעימות המתלווה לה, כך בניגוד להנחה הבסיסית אותה מניחים בני הזוג החפצים להיכנס בברית הנישואין, לפיה סיבת הנישואין היא רומנטית ולא כלכלית.

כל אחד מבני הזוג עלול לחוש תחושת חוסר נוחות, בין אם הוא הצד החפץ בהסדרת חלוקת הרכוש באמצעות הסכם הממון (בדרך כלל זהו הצד בעל הממון), ובין אם הוא הצד אשר אמור "לתת את הסכמתו" לחתימה על ההסכם (בדרך כלל זהו הצד אשר נכסיו דלים לעומת אלו של בן זוגו).

כך או כך, תחושות ושיחות אשר מתפתחות במהלך הליך ניסוח והגעה להסכמות לקראת חתימה על ההסכם, עלולות להוביל לתוצאות כואבות של פגיעה ועלבון של אחד הצדדים ולעתים עד כדי פרידתם זו מזו.

הסכמי הורות או הסכמי הורות משותפת

 

בעידן של היום, בו קיים מגוון של סוגי משפחות (משפחות חד הוריות, משפחות בהן ההורים אינם נשואים זה לזה, משפחות המורכבות מזוג הורים מאותו המין, משפחות המורכבות מיותר מזוג הורים וכו'), הסכמי הורות, או הסכמי הורות משותפת – נחוצים ועושים מעט "סדר במערכת". כך לדוגמא, אישה המעוניינת להביא לעולם ילד עם גבר אשר איננו בן זוגה והיא אף איננה מתגוררת עמו תחת קורת גג משותפת, כדאי ורצויי להמליץ לה (וגם לאותו גבר) לחתום על הסכם הורות אשר יסדיר מראש את מערך היחסים והקשרים (לרבות הזכויות והחובות), בעניינו של ילדם המשותף. 

הסכם שכזה יכלול בעיקר, אך לא רק, את סוגית המשמורת, עלויות הכרוכות בהבאתו של הילד לעולם, סוגיית המזונות החל מיום היוולדו של הילד וכו'.

מאחר והסכמי הורות אינם הסכמים בין בני זוג, משמע, חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג- 1973 איננו חל עליהם, אין חובה לאשר את ההסכמים בערכאה שיפוטית כלשהי.

יחד עם זאת, אם וככל שההסכם בכל זאת יאושר ויקבל תוקף של החלטה שיפוטית, נפקותו תהיה משמעותית יותר ושינויים שמי מהצדדים ירצה לעשות בו בעתיד יהיו כרוכים בפנייה לבית המשפט ובהוכחת שינויי נסיבות. 

bottom of page