top of page

רכוש ויחסי ממון

 

חלוקת הרכוש המשותף בין בני זוג בעת הגירושין, הינה אחת הסוגיות המרכזיות המעסיקות את העומדים בפני זוגות רבים המצויים בתחילתו או במהלכו של הליך הגירושין, כך משום שבמרבית המקרים, הינה בעלת השלכה כבדת משקל על עתידו הכלכלי של כל אחד מבני הזוג.

חשוב לדעת: ישנו כלל בסיסי ומנחה, לפיו כל הרכוש, מכל סוג שהוא, בין אם הוא בבעלות אחד מבני הזוג ובין אם בבעלות משותפת, אשר נצבר לבני הזוג במהלך חייהם המשותפים (כלומר מיום הנישואין ועד ל"מועד הקרע") – יחולק בין בני הזוג באופן שוויוני.
יחד עם זאת, חשוב לא פחות מכך לדעת, כי קיימים תנאים ונסיבות בהם חלוקת הרכוש בין בני הזוג – לא תהיה שוויונית.

הסוגיות הקשורות באיזון המשאבים בין בני הזוג, הינן רבות ומורכבות וכוללות בדרך כלל דיון באופן חלוקת דירת המגורים המשותפת, חלוקת נכסי מקרקעין אחרים, חשבונות בנק וכספים, זכויות סוציאליות, מוניטין, מניות, אופציות ועוד. כמו כן, חשוב לזכור, כי לא רק זכויות נחלקות, אלא גם חובות אשר צבר אחד מבני הזוג או שניהם יחדיו – גם אלה עומדים לאיזון בעת הגירושין.

על מנת לקבל את מלוא המידע הדרוש, ועל מנת לשמור על הזכויות והאינטרסים שלך, פנייה בעניין זה לעורך דין מקצועי בתחום דיני המשפחה – הינה חשובה ביותר, אם לא הכרחית.

 

מזונות 

 

נושא מזונות קטינים הוא אחד הנושאים היותר שנויים במחלוקת בין בני זוג המנהלים הליך גירושין.
גם מזונות האישה הן סוגיה מורכבת, אולם מזונות אישה משולמים בדרך כלל לטווח קצר יותר (עד הגט), בעוד שמזונות קטינים משולמים עד גיל 18 ואף מעבר לכך.
לצורך קביעת מזונות קטינים, נלקחים בחשבון גובה צורכיהם של הילדים ויכולת הפרנסה וההכנסה של האב. כמו כן, נלקחות בחשבון נסיבות נוספות, המשתנות בין מקרה למקרה, כגון משמורת והסדרי הראייה של הילדים והשתכרותה בפועל של האם.

בפרק זה סקירה רחבה של סוגיית המזונות על רבדיה השונים והרבים.

 

הסכמים בין בני זוג

 

הסכם הוא "דרך המלך" לסיים את מערכת הנישואין באופן החיובי, הקצר והזול ביותר, ולכן "דרך השלום", הגם שלא תמיד כל אחד מבני הזוג יקבל את שקיווה לקבל, או יכול היה לקבל בבית המשפט – עדיפה על פני מלחמת חורמה אשר עשוייה להימשך זמן רב ולהיות יקרה.
הסכם הוא גם "דרך המלך" לעגן את מערכת היחסים בין הצדדים עוד קודם לנישואיהם, באופן אשר יסדיר בעיקר, אך לא רק, את הסוגיות הממוניות אם חו"ח יגיעו הנישואין לקיצם.

הכלל המנחה בהסכמים בכלל ובהסכמים בין בני זוג בפרט, הוא רמת הדיוק והירידה לפרטים, כך שבשנים שבהן ההסכם יהיה תקף ורלוונטי, יצומצמו כמות הקונפליקטים ואי ההסכמות – למינימום האפשרי.
נסקור בקצרה חמישה סוגי הסכמים שכיחים בתחום דיני המשפחה:

1. הסכם גירושין
2. הסכם שלום בית לחילופין גירושין
3. הסכם ממון
4. הסכם לחיים משותפים
5. הסכמי הורות

בית הדין הרבני

לצד בתי המשפט לענייני משפחה בהם מתנהלים הליכי גירושין, קיימים גם בתי הדין הרבניים, אשר גם בהם יכולים להתנהל הליכי גירושין. לשתי ערכאות שיפוטיות אלה סמכויות כמעט זהות, כאשר הגירושין עצמם יתבצעו תמיד אך ורק בבתי הדין הרבניים.
ישנם לא מעט מיתוסים באשר לכל אחת מערכאות השיפוט, אך על מנת להחליט ולהתוות אסטרטגית ניהול תיק נכונה, יש לבחון היטב את נסיבותיו של כל מקרה ומקרה, ורק לאחר מכן להחליט כיצד לפעול.
לצורך כך, יש לפנות לעו"ד מומחה בתחום דיני המשפחה, אשר יאזין למכלול הנסיבות וייתן את המלצתו הטובה ביותר באשר לזהות הערכאה השיפוטית אליה כדאי לפנות.
מעבר לסוגיית הגירושין עצמם, אשר כאמור נתונה לסמכותו הייחודית והבלעדית של בית הדין הרבני, יש בסמכותו של בית הדין הרבני לדון גם בסוגיות משמורת קטינים, מזונות אישה וענייני רכוש. סוגיית מזונות הקטינים נתונה לבית המשפט לענייני משפחה, אלא אם כן הסכימו הצדדים לדון בה בבית הדין הרבני.
על מנת שבית הדין הרבני ירכוש את הסמכות לדון בסוגיות הללו, יש להגיש "תביעת גירושין כרוכה" במסגרתה ייכרכו אותן סוגיות משפטיות.

ירושה וצוואות

 

ענייני הירושה הינם מורכבים וחשובים, ולצער כולנו, מבקרים בסופו של דבר בכל משפחה, בשלב כזה או אחר.
חלוקת עזבון של מנוח יכולה להיעשות על פי שתי דרכים חלופיות. האחת, בהתאם לצוואה האחרונה אשר הותיר אחריו המנוח. השנייה, אם המנוח לא הותיר צוואה – על פי החוקים והעקרונות הקבועים בדין (ירושה על פי דין).
חוק הירושה, התשכ"ה-1965 הוא החוק המסדיר את ענייני הירושה ובמסגרתו נקבעו כללים מנחים, בין השאר, אך לא רק: מי יכול להיות יורש, כשרותו של אדם להוריש ולרשת, הסתלקותו של יורש מזכותו בעזבון, צוואות הדדיות, עסקאות בירושה עתידית, הסדר יורש אחר יורש ויורש במקום יורש וכו'.

משפחה חדשה – זכויות להט"ב במשפחה

 

תרומת ביצית בין בנות זוג

אימוץ במשפחה חד מינית וצווי הורות פסיקתיים

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ד - 2014

 

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני התשע"ד – 2014, מאפשר לבני זוג הנפרדים, לחלק ביניהם באופן יעיל ומסודר את זכויותיהם הסוציאליות, הן באמצעות הסכם והן באמצעות פסק דין. נראה כי החידוש הגדול בחוק, הוא האפשרות לרשום באופן מיידי את בן או בת הזוג אצל המוטב, בלי להזדקק לחסדיו של בן הזוג בעתיד. כמו כן, ע"פ החוק החדש, אישה גרושה תהיה זכאית לחלקה בפנסיית בן זוגה לשעבר גם במועד פרישתו.

אחזקת ילדים

 

כשבני זוג הורים לילדים נפרדים, יש להסדיר את אופן חלוקת זמנם של הילדים ביניהם. חלוקת הזמנים נקבעת על ידי הצדדים בהסכמה או על ידי בית המשפט. ההנחה הבסיסית המנחה את בתי המשפט ואשר אמורה להנחות הורים פרודים היא, כי טובתו של קטין לשהות עם שני הוריו זמן משמעותי ואיכותי אשר מאפשר ביסוס קשר הורה-ילד תקין.

ניכור הורי

 

ניכור הורי מתאר מצב בו ילד אינו רוצה בקשר עם אחד מהוריו, לרוב עקב הסתה של ההורה השני אשר אין לה הצדקה הגיונית. מצב זה פוגע בילד באופן קיצוני ומסב לו נזק נפשי רב. מצבים מסוג זה ניתנים להתערבות משפטית, במרבית המקרים, רק אם ההסתה לא החמירה לידי סרבנות קשר של ממש.

דיני נזיקין במשפחה

 

בתי המשפט למשפחה מכירים בעוולות שמבצעים בני משפחה זה כנגד זה, ודנים בתביעות לפיצויים בגין העוולות. כך למשל מוכרות תביעות בגין התעללות, הפרת הבטחת נישואין, סרבנות גט, לשון הרע, תביעות פיצויים בגין הסתת קטינים כנגד אחד מהוריו ועוד.

סעדים זמנים בבית המשפט למשפחה

 

במסגרת תביעות המתנהלות בבית המשפט לענייני משפחה, מוסמך בית המשפט להעניק סעדים זמניים, למשל צווי עיקול, צווי עיכוב יציאה, צווי מניעה ועוד.

גישור במשפחה

 

צדדים רבים בוחרים מראש לסיים את המחלוקת ביניהם בדרך של גישור, מבלי לנקוט בהליכים משפטיים. בסופו של הליך הגישור (במידה וצלח), מתגבש הסכם בין הצדדים, אותו מביאים בפני בית המשפט לאישור.

bottom of page